BLI MEDLEM
Bankgirot är: 899-2075
(eller via Swish: 1235/127 857)

Medlemsavgift:
50 kr/person alternativt 100 kr/hushåll.
Föreningar 100 kr och företagsmedlem 500 kr.

Medlemsavgiften gäller per år.

Vid inbetalning av medlemsavgift, skriv namn, adress och telefonnummer på inbetalningsavin.
Vill du endast lämna ekonomiskt bidrag? Klicka här.